บริษัท เอเชีย ไอที โซลูชั่น จำกัด
ดูแล และ แก้ไขปัญหาทางด้านระบบคอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ  
WE CARE ABOUT YOUR BUSINESS AND WANT TO HELP IT IMPROVE AND GROW
IT OUTSOURCE
บริการดูแลระบบ คอมพิวเตอร์ในองค์กร พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ทางด้านการวางระบบเครือข่าย ให้มีความเสถียรภาพ และหยืดหยุ่น ต่อการขยายองค์กรที่เพิ่มขึ้น
 
 
 
โปแรกรม จัดการเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Logistics ตั้งแต่ระบบการขาย การส่งต่องานเอกสารไปตาม แผนกต่างๆ การ Advance เงินการส่งเอกสารให้กับสายเรือ หรือสายการบิน รวมทั้ง Peper rate จนกระทั่งระบบงานบัญชี ซื่งสามารถออกเอกสารรายงานต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน ทั้งรายงานเชิงวิเคราห์ รายงานภาษี สรรพภากร และปิดงบบัญชี
FWD SYSTEM
BOI SYSTEM
เป็นโปรแกรมจัดการ ข้อมูล BOI และ จัดการข้อมูลการขนส่งต่างประเทศแบบ real time โดยใช้ข้อมูล Invoice / Packing List ในการควบคุมการทำงาน ทั้ง ขาเข้า และ ขาออก มีทั้งการขนส่งทางอากาศ และ การขนส่งทางเรือ
ให้บริการจดโดเมน
บริการให้เช่าพื้นที่ฝาก server และบริการ Server on Clound
บริการจัดทำเว็บไซต์
บริการ Maintenane website
WEB & HOSTING
 
© Copy right 2007 by Asia IT Solution Co.,Ltd. All right reseve