ดูแล และ แก้ไขปัญหาทางด้านระบบคอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

CLOUD BACKUP SERVICE

  • daily Database Backup 30 day Backup ฐานข้อมูล ทุกวันหลังเที่ยงคืน ย้อนหลังได้ 30 วัน
  • daily different File Sharing Backup file ที่แตกต่างจาก File Sharing เพื่อ Backup แบบ clone มาไว้ที่ คลาว server อีก 1 ชุด
  • weekly Full Backup 4 times Weekly Backup แบบ Full ในวันอาทิตย์ อีก 1 ครั้ง สามารถจัดเก็บได้ 4 ครั้ง