ดูแล และ แก้ไขปัญหาทางด้านระบบคอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

PROJECT REQUIREMENTS

งานในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ มักจะมีขอบข่ายงานที่กว้าง และจำเป็นที่จะต้องนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามา ทำการพัฒนาเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทางบริษัทได้มีบริการที่ช่วยเหลือลูกค้าในการติดตั้งระบบ, การออกแบบระบบ หรืองานในส่วนอื่น ๆ เป็น Project By Project ตาม Requirement ที่ลูกค้าต้องการ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ในการให้บริการมีการทดสอบระบบให้ใช้งานได้จริง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

  • ติดตั้งระบบ เครื่อข่ายใหม่ทั้งระบบ
  • ติดตั้งระบบ Internet เพิ่มเติม
  • ปรับเปลี่ยนระบบ เครื่อข่าย
  • เซ็ทอัพระบบ Sever or Re-Installation